Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu PVD có quyền biểu quyết đang lưu ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013
Vào ngày 29/8/2014, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đã tiến hành ký thỏa thuận gia hạn “Hợp đồng cung cấp giàn khoan ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,488,056Lượt truy cập