Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng công bố đến Quý cổ đông BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2014
Vào ngày 07/8/2014, tại Diễn đàn M&A Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) đã được vinh danh là một trong 10 Doanh nghiệp Nhà Nước ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng công bố đến Quý cổ đông BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất Quý 2/2014, cùng Công văn giải trình chênh lệch kết quả ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,360,215Lượt truy cập