Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng công bố đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên 2015 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét
Ngày 17/8/2015 vừa qua, Tổng Công ty PV Drilling đã vinh dự được Tạp chí Forbes Việt Nam trao tặng giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2015”
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu PVD có quyền biểu quyết đang ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
6,134,109Lượt truy cập