Tin tức
Trong bối cảnh 5 tháng đầu năm 2020, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty lớn cả trong và ngoài nước, đặc biệt là những công ty dầu khí quốc tế lớn lâm cảnh khó khăn, thua lỗ ...
Vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng cho chương trình khoan năm 2020 của công ty Japan Vietnam Petroleum ...
PV Drilling CBTT Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành liên quan xắn tay áo cùng tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), coi ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,871,896Lượt truy cập