Tin tức
Ngày 27/2/2015, tại xưởng đóng tàu của Công ty Keppel FELS Limited, Singapore, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đã long trọng tổ chức Lễ Đặt tên cho giàn ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc cổ phiếu quỹ
Ngày 8/1/2015, PV Drilling đã ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan cho Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC)
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
4,493,231Lượt truy cập