Tin tức
Tổng Công ty xin trân trọng thông báo ngày 26/7/2014 vừa qua PV Drilling đã vinh dự nhận Giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất" năm 2014”.
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng công bố đến Quý cổ đông Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của PV Drilling.
PV Drilling kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 01/7/2014/NQ-HĐQT ngày 23/7/2014 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,148,028Lượt truy cập