Tin tức
Vào ngày 19/9/2014, tại Khách sạn Park Hyatt, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí cùng đối tác UOD ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu PVD có quyền biểu quyết đang lưu ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,696,776Lượt truy cập