Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn CBTT về việc Thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV.
PV Drilling trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin về công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 với PV Drilling.
PV Drilling vừa có kết quả kinh doanh Quý 1/2014, với doanh thu đạt 4.322 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 597 tỷ đồng, tương ứng tăng 36% và 42% so ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,077,136Lượt truy cập