Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc cổ phiếu quỹ
Ngày 8/1/2015, PV Drilling đã ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan cho Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC)
Ngày 24/12/2014, tại Trung tâm Hội nghị GEM Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
4,300,401Lượt truy cập