Tin tức
Ngày 23/10/2015 vừa qua tại Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange) Vương quốc Anh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ...
PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q3/2015, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật tại PV Drilling năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-PVD ngày 08/10/2015 của Tổng giám đốc, PV Drilling tổ chức ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
7,257,494Lượt truy cập