Tin tức
Nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (26/11/2001 - 26/11/2014)
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng công bố đến Quý cổ đông Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Văn Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PV Drilling từ ngày ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng thông báo đến các CBCNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động về việc gải tỏa hạn chế ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,925,716Lượt truy cập