Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng thông báo đến các CBCNV tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động về việc gải tỏa hạn chế ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng công bố đến Quý cổ đông BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất Quý 3/2014, cùng Công văn giải trình chênh lệch kết ...
Ông Văn Đức Tờng thôi làm Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kể từ ngày 01/11/2014 do nghỉ hưu theo chế độ hưu trí
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
3,900,419Lượt truy cập