Tin tức
Trong những ngày qua, mưa lớn đã gây lụt lội lịch sử, tàn phá, gây thiệt hại nặng nề với đồng bào và nhân dân các tỉnh miền Trung. Với tinh thần tương thân tương ái, cảm ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 01/10/2016/NQ-HĐQT ngày 17/10/2016 về phương án chi trả cổ tức năm 2015.
PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên 2016 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
12,766,521Lượt truy cập