Tin tức
Tổng Công ty thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cho người sở hữu chứng khoán sau: I. Mục đích phát hành cổ phiếu Phát hành cổ phiếu ...
Tổng Công ty thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cho người sở hữu chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng CTCP Khoan và ...
PV Drilling công bố thông tin đến Quý Cổ đông về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị kiểm toán như sau: Hợp đồng số: 021/VN1A-HC-HĐ, ngày 1/7/2015 ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
5,483,215Lượt truy cập