Dịch vụ
 
Dịch Vụ Logistics
Công Ty TNHH Cần Ống Khoan Dầu Khí Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các dịch vụ từ khi nhận hàng hóa vào kho của chúng tôi và vận chuyển hàng hóa tới cầu cảng của khách hàng

Dịch vụ logistics sẽ bao gồm: dịch vụ nâng hạ, cầu kéo, bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hàng hóa , giám sát....
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,447,745Lượt truy cập