Dịch vụ
 
Warehousing Services
Warehousing services include yard space and storage but not limited to:

1.1 Dịch Vụ Quản Lý Ống
:
PTSC yard:
PTSC Supply Base, Vung Tau City, S.R. Vietnam.
Phu My yard:
Petrovietnam Drilling Tubulars Management Co.Ltd.
Road No. 11, Phu My 1 Industrial Zone
Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau Province
S.R. Vietnam.
All inventories shall be stored either at PVDTM’s PTSC yard or Phu My Yard.


1.2 Dịch Vụ Quản Lý Kho:
Công Ty TNHH Cần Ống Khoan Dầu Khí Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng để luôn luôn đảm bảo đủ số lượng hàng hóa trong kho để sẵn sàng cung cấp cho khách hàng  đáp ứng được tiến độ khoan của khách hàng cho từng giai đoạn .
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,447,151Lượt truy cập