Dịch vụ
 
Ban Giám Đốc
Ông BÙI TRUNG KIÊN
Giám đốc Công ty TNHH Cần Ống Khoan Dầu Khí VN

Quá trình công tác:
 
  • 1994 - 1999: Chuyên viên phòng Thương mại, sau đó là Trưởng phòng Thương mại Công ty PTSC Offshore
  • 2000 - 2005: Phó Giám đốc và Giám đốc Cảng PTSC Vũng Tàu
  • 2005 - 2008: Phó Giám đốc PVD Well Services
  • 2008 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Cần Ống Khoan Dầu khí VN  

Trình độ học vấn:

-    Tốt nghiệp Đại học Hàng hải và Đại Học Ngoại thương

 

 

Ông NOBORU MINAMI

Phó Giám đốc Công ty TNHH Cần Ống Khoan Dầu khí VN

Quá trình công tác:

  • 04/1975 - 1987: Phòng phát triển sắt thép, Tập đoàn Marubeni

  • 1994 - 1998: Phó GĐ chi nhánh ở Istanbul and Phó GĐ chi nhánh ở Yokohama

  • 10/2001 - 09/2010: GĐ hành chánh ở tập đoàn Marubeni Itochu, Japan

  • 10/2010 - 2011: Gíam đốc Công ty TNHH Cần Ống Khoan Dầu Khí VN

  • 2011 đến nay: Phó Gíam Đốc Công ty TNHH Cần Ống Khoan Dầu Khí VN

 

Trình độ học vấn:

Kỹ sư khoán sản, Trường ĐH Waseda, Tokyo, Japan

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
26,447,230Lượt truy cập