Giới thiệu

Năm 1994, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp Dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển tiến hành hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng, trong đó có tổ chức Công đoàn. Cuối năm 1994, Công đoàn cơ sở thành viên Xí nghiệp Dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển chính thức được thành lập, trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), với 30 đoàn viên, Ban Chấp hành công đoàn có 3 ủy viên.

Năm 2001, do nhu cầu cung cấp dịch vụ khoan thăm dò và khai thác dầu khí cho các Công ty dầu khí trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam ngày càng tăng, Xí nghiệp Dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển vốn có truyền thống và năng lực cung cấp các dịch vụ về khoan và cho thuê thiết bị khoan phát triển mạnh; Vì vậy, trên cơ sở năng lực hiện có của Xí nghiệp, ngày 26 tháng 11 năm 2001, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành quyết định số 647/QĐ-VPCP thành lập Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PetroVietnam Drilling and Well services company, viết tắt là PV Drilling), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Vietnam Oil and Gas Group, gọi tắt là PetroVietnam).
Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành quyết định số 16/2001-CĐDK ngày 28/01/2002 chính thức thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí, trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời có 3 thành viên.

Tháng 6 năm 2002, Công đoàn PV Drilling đã thành lập 4 công đoàn cơ sở thành viên (CSTV), gồm :

1. Công đoàn  CSTV Xí nghiệp Khoan dầu khí.
2. Công đoàn CSTV Xí nghiệp Ứng cứu sự cố tràn dầu.
3. Công đoàn CSTV Xí nghiệp Dịch vụ giếng khoan dầu khí.
4. Công đoàn CSTV Khối Văn phòng Công ty.

Tuy mới được thành lập, nhưng Công đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên và CNVC lao động đoàn kết, góp sức cùng với Ban Giám đốc khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt qua thử thách trong những năm đầu thành lập công ty, từng bước phát triển sản xuất kinh doanh. Đến năm 2005, doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 34 % đến 62 %. Lợi nhuận tăng gấp 3,25 lần so với năm 2002. Bảo đảm công việc làm và từng bước nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.

Với mục đích khuyến học và khuyến khích phát triển tài năng của con cán bộ CNVC toàn Công ty, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn xét khen thưởng những học sinh con của cán bộ, CNVC đạt học sinh giỏi hàng năm, tổ chức Liên hoan học sinh giỏi bằng hình thức Trại Hè PV Drilling, thu hút đông đảo phụ huynh tham dự, tạo thêm không khí thân mật, gắn bó giữa các gia đình cán bộ với nhau và giữa lãnh đạo Công ty với gia đình cán bộ CNVC trong đơn vị. Đến năm 2011, hình thức Trại hè PV Drilling được đổi thành ngày Hội Văn hóa gia đình PV Drilling.

Tháng 01 năm 2004, Công đoàn Công ty PV Drilling đã quyết định thành lập Công đoàn CSTV Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan và Thử vỉa.

Năm 2003 và 2004, Công đoàn PV Drilling đã tích cực làm việc với Công đoàn và Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, can thiệp kịp thời để Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí chấp nhận xét cấp đất cho 20 cán bộ, đoàn viên làm việc tại PV Drilling (từ tiền thân đến ngày thành lập Công ty) xây dựng nhà ở tại khu quy hoạch dân cư Chí Linh, TP. Vũng Tàu.

Giai đoạn cổ phần hóa:

Năm 2005, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, theo chỉ đạo của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí chuyển đổi hình thức quản lý thành Công ty cổ phần theo quyết định số 3477/QĐ-BCT ngày 20/10/2005 của Bộ Công thương Việt Nam. Công đoàn Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí cũng được đổi tên thành Công đoàn Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Công đoàn Công ty đã :

  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, CNVC lao động về chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp và lộ trình tiến hành cổ phần hoá tại PV Drilling. Tham gia cùng chính quyền sắp xếp lại doanh nghiệp, giải quyết lao động và cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của Công ty, xây dựng các quy chế về trả lương, trả thưởng, tuyển dụng, đào tạo, nội quy lao động, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ CNVC...
  • Tích cực thương lượng với chính quyền xây dựng và ký Thỏa ước lao động tập thể của Công ty, trong đó hầu hết các nội dung đều tuân thủ theo đúng Luật Lao động và các chủ trương, chính sách về lao động của Nhà nước. Năm 2003, Công đoàn đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, đây là cơ sở để Công đoàn áp dụng và phối hợp với chính quyền trong mọi hoạt động của mình.
  • Công đoàn PV Drilling đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVC Lao động. Nổi bật là : Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất (Đã có 12 đề tài sáng kiến được Hội đồng xét công nhận sáng kiến của Công ty công nhận, trong đó có 2 đề tài được gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tổng Công ty và cấp Quốc gia lần thứ 8), An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ và phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2006, Công đoàn Công ty đã ban hành quyết định thành lập Công đoàn CSTV Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PVD Tech).

Năm 2007, thành lập Công đoàn CSTV Xí nghiệp Điều hành khoan (PVD Drilling Division).

Tháng 11 năm 2007, thành lập Công đoàn cơ sở thành viên Công ty cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD (PVD Training) và Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Liên doanh dịch vụ BJ – PV Drilling.

Chuyển đổi từ Công ty thành Tổng Công ty:

  • Ngày 08/5/2007, Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí chuyển đổi thành Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí. Tháng 3 năm 2008, Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành quyết định số 165/QĐ-CĐDK ngày 17/3/2008 đổi tên Công đoàn thành Công đoàn cơ sở Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí.

  • Tháng 12/2010, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã quyết định thành lập Công đoàn CSTV Xí nghiệp Dịch vụ Đầu tư khoan dầu khí (PVD Invest).
  • Tháng 12/2010, thành lập Công đoàn CSTV Công ty TNHH PV Drilling Production Testers International (PVD - PTI).
  • Tháng 3/2012, thành lập Công đoàn CSTV Công ty TNHH Cần ống khoan Dầu khí Việt Nam (PVD Tubulars)
  • Tháng 6/2012, tiếp nhận Công đoàn Công ty TNHH Vietubes về trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty.

Đến cuối năm 2012, Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí có 13 Công đoàn cơ sở thành viên với tổng số 1.926 đoàn viên. Có 48 Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở thành viên và 51 tổ công đoàn, trong đó 7 tổ công đoàn trên giàn khoan biển).

Nhiệm kỳ 2010 – 2013, Công đoàn PV Drilling chính thức có cán bộ công đoàn chuyên trách. Hoạt động của Công đoàn đã có những chuyển biến mới, tích cực. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức trước thời gian quy định các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm liền của Tổng Công ty. Tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa như : Ngày hội Văn hóa và Gia đình PV Drilling; Tổ chức trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn Tổng Công ty; Tổ chức Hội thi An toàn-Vệ sinh viên giỏi PV Drilling lần thứ I. Hoạt động Văn hóa – Thể thao của công đoàn đã thật sự chuyển biến một cách mạnh mẽ và sôi nổi, trong đó Cuộc thi sáng tác ca khúc về PV Drilling và ngành Dầu khí Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp đẽ về tinh thần lao động, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, đoàn viên sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió để đổi lấy vàng đen làm giàu cho tổ quốc.

Ngoài ra, Công đoàn cũng đã tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức; Xét chọn và tổ chức cho các cháu học sinh xuất sắc con của cán bộ, đoàn viên đi tham quan, giao lưu học tập tại Singapore và kịp thời hỗ trợ hoặc đề nghị Tổng Giám đốc Tổng Công ty hỗ trợ cho nhiều cán bộ, đoàn viên vượt qua khó khăn đột xuất hoặc gặp rủi ro, tai nạn trong cuộc sống và gia đình.

Nhiệm kỳ 2010 - 2013, có thể nói hoạt động Công đoàn đã tạo ra diện mạo mới cho phong trào công nhân viên chức; Vai trò của Công đoàn đã khẳng định vị thế hiện hữu trong hệ thống chính trị tại Tổng Công ty.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,306,566Lượt truy cập