Ban Kiểm Soát
Bà NGUYỄN THỊ THỦY
Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế (Tài chính Kế toán)
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế

Quá trình công tác:

 • 2008 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling kiêm Kế toán trưởng Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS).
 • 2007 - 2008: Kế toán trưởng NASOS kiêm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Khoan dầu khí Việt Nam (PVD Invest).
 • 2003 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp khoan dầu khí thuộc PV Drilling.
 • 2002 - 2003: Phụ trách Phòng Kế toán Xí nghiệp Khoan dầu khí thuộc PV Drilling.
 • 1989 - 2001: Công tác tại Phòng Kế toán Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Ông NGUYỄN VĂN TỨ
Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
 • CPA, ACCA
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học South Colombia)

Quá trình công tác:

 • 2010 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
 • 2008 - 2009: Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
 • 2007 - 2008: Chuyên viên Phòng Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
 • 2004 - 2007: Công ty Theodore Alexander Ltd.
 • 2000 - 2004: Công ty TNHH Deloitte Vietnam. 
 • 1997 - 2000: Công ty Thương mại và  Đầu tư Petec.
Bà PHẠM BẢO NGỌC
Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế thế giới hệ chính quy Học viện Tài chính trực thuộc chính phủ Liên Bang Nga

Quá trình công tác:

 • 5/2012 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling.
 • 2005 đến nay: Chuyên viên phòng Đầu tư thuộc Hội sở chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
 • 2003 - 2005: Chuyên viên Phòng thanh toán Liên ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
18,300,026Lượt truy cập