Ban Kiểm Soát
Bà NGUYỄN THỊ THỦY
Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1989 - 2001: Công tác tại Phòng kế toán Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 • 2002 - 2003: Phụ trách Phòng kế toán Xí nghiệp khoan dầu khí thuộc Công ty Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling).
 • 2003 - 2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp khoan dầu khí thuộc Công ty Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling).
 • 2007 - 2008: Kế toán trưởng Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam (NASOS, kiêm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư khoan dầu khí Việt Nam (PVD Invest).
 • 2008 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling), kiêm nhiệm Kế toán trưởng NASOS.
   

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kế toán - Tài chính
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Ông NGUYỄN VĂN TỨ
Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1997 - 2000: Công ty Thương mại và  Đầu tư Petec.
 • 2000 - 2004: Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
 • 2004 - 2007: Công ty Theodore Alexander Ltd.
 • 2007 - 2008: Chuyên viên Phòng Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
 • 2008 - 2009: Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.
 • 2010 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ PV Drilling.

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp
Bà PHẠM BẢO NGỌC
Thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 2003 - 2005: Chuyên viên phòng thanh toán Liên ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
 • 04/2005 đến nay: Chuyên viên phòng Đầu tư, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
 • Từ 2008 - đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế thế giới hệ chính quy Học viện Tài chính trực thuộc chính phủ Liên Bang Nga
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
5,110,337Lượt truy cập