Ban Tổng Giám Đốc
Ông PHẠM TIẾN DŨNG
Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1992 - 2001: Chuyên gia kỹ thuật làm việc tại các công ty dịch vụ dầu khí đa quốc gia (Singapore, Úc, Thái Lan…).
 • 2002 - 2005: Giám Đốc Xí nghiệp Khoan Dầu khí thuộc PV Drilling.
 • 2005 - 2009: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan.
 • 2009 - 08/2010: Phó Tổng Giám đốc thường trực PV Drilling.
 • 08/2010 đến nay: Tổng Giám đốc PV Drilling.

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư Cơ khí
 • Cử nhân Ngoại ngữ - Anh văn

Gia nhập ngành dầu khí từ năm 1992, Ông Phạm Tiến Dũng đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành trong đó hơn 9 năm làm chuyên gia kỹ thuật tại các công ty dầu khí đa quốc gia, uy tín trên thế giới. Ông Dũng là người đã xây dựng và phát triển thành công dịch vụ xưởng cơ khí cho PTSC Offshore - tiền thân của PV Drilling. Ông cũng là một trong những người gắn bó với PV Drilling từ những ngày đầu thành lập và chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp các giàn khoan của Tổng Công ty trong thời gian là Giám đốc Xí nghiệp Điều hành khoan. Ông Dũng hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc PV Drilling. Trong năm 2011, dưới sự lãnh đạo của ông, Tổng Công ty đã có một năm khởi sắc với kết quả sản xuất kinh doanh đầy ấn tượng, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Ông TRẦN VĂN HOẠT
Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1983 - 1987: Đốc công khoan tại công ty Dầu khí I Thái Bình.
 • 1987 - 2001: Chánh kỹ sư và Giàn trưởng giàn khoan tự nâng Cửu Long Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro.
 • 2001 - 2006: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.
 • 2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling và Giám đốc Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS).

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư khoan Dầu khí
 • Kỹ sư khoan dầu khí nâng cao tại Liên Xô cũ

Ông Hoạt có 28 năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí, đặc biệt là kinh nghiệm trong quản lý và điều hành giàn khoan tự nâng. Ông tham gia vào Ban Lãnh đạo PV Drilling ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Hiện ông Hoạt đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, phụ trách công tác nội chính, là Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư của PV Drilling, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Ứng cứu Sự cố Tràn dầu (NASOS).

Bà HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1993 - 1995: Kế toán tại Tổng Công ty Nông Thổ sản (Agrimex).
 • 1995 - 1998: Kế toán trưởng Công ty FDI VMEP (nay là Công ty SYM).
 • 2000 - 2003: Financial Controller của Công ty Holcim Việt Nam.
 • 2003 - 2007: Giám đốc Tài chính (CFO) Công ty S Telecom (Sfone).
 • 2007 - 06/2008: Trưởng phòng Tài chính Chứng khoán - Giám đốc Tài chính PV Drilling.
 • 07/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.

Trình độ chuyên môn

 • Thạc sỹ Tài chính Kế toán Quốc tế tại Trường Đại học Swinburne, Úc

Với 17 năm kinh nghiệm làm quản lý trong lĩnh vực tài chính - kế toán tại các công ty liên doanh thuộc các Tập đoàn có tên tuổi tại Việt Nam, bà Phương gia nhập PV Drilling từ giữa năm 2007. Bà là người chỉ đạo triển khai thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp tại PV Drilling, giúp cải thiện và nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện là Phương đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc PV Drilling, phụ trách công tác tài chính, kế toán, kiểm toán, pháp chế, công nghệ thông tin; quản lý quy trình/ hệ thống quản trị doanh nghiệp và công tác quan hệ cổ đông của Tổng Công ty.

Ông ĐÀO NGỌC ANH
Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1987 - 1994: Nhân viên phòng Phương tiện Nổi - Công ty Xuất Nhập Khẩu Thiết bị & Kỹ Thuật Dầu khí, PETECHIM.
 • 1994 - 2001: Phó phòng Nhập Công ty Thương Mại Dầu khí, PETECHIM.
 • 2001 - 2003: Phó phòng Vận Tải Dầu khí Công ty Thương Mại Dầu khí, PETECHIM.
 • 2003 - 2008: Trưởng phòng Nhập Công ty Thương Mại Dầu khí, PETECHIM.
 • 2008 - 2009: Trưởng phòng Quản lý Dự án & Xây dựng cơ bản, PV Drilling.
 • 12/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.

Trình độ chuyên môn

 • Kỹ sư Thiết bị Động lực Tàu thủy, Trường Đại học Đóng Tàu Leningrad, Liên Xô.

Với 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, trong đó hơn 20 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án dầu khí và trong lĩnh vực thương mại hợp đồng dầu khí, hiện ông Đào Ngọc Anh đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc PV Drilling, phụ trách các vấn đề thương mại, đầu tư và quản lý các dự án của Tổng Công ty, kiêm thành viên HĐQT Công ty Liên doanh PVD-PTI.

Ông NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1992 - 1996: Công tác tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).
 • 1996 - 1999: Kỹ sư Khoan, Công ty Giám sát các hợp đồng PSC (PVSC).
 • 1999 - 2001: Kỹ sư Khoan - Công ty Unocal.
 • 2001 - 2003: Trưởng Dự án Bồn trũng Hà Nội, Trưởng Dự án Amara, Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC).
 • 2003 - 2005: Phó Trưởng phòng Thi công Khoan, Trưởng phòng Thi công Khoan Công ty PIDC.
 • 2005 - 2008: Giám đốc Thi Công,   Phó Giám đốc Công ty PVEP - Algeria.
 • 06/2008 - 09/2010: Phó Tổng Giám đốc,  Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).
 • 09/2010 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư Khoan Dầu khí
 • Thạc sỹ QTKD, Học viện Công nghệ Châu Á

Với 20 năm làm việc trong lĩnh vực khoan dầu khí tại nhiều cương vị công tác, đặc biệt với cương vị Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), ông Cường có nhiều kinh nghiệm thực tế tại các công trình và giàn khoan dầu khí trong nước và quốc tế. Hiện ông Cường đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc PV Drilling kiêm Giám đốc Xí nghiệp Điều hành khoan, trực tiếp đảm nhận công tác quản lý và điều hành các giàn khoan của PV Drilling, đồng thời xây dựng và triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoan dầu khí.

Ông TRỊNH VĂN VINH
Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • 1987 - 2002: Kỹ sư cơ khí; Giàn phó cơ điện; Trợ lý Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro.
 • 2002 - 2006: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).
 • 2006 - 06/2011: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí (PVD Tech).
 • 06/2011 - 08/2011: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Giám đốc Công ty PVD Tech.
 • 08/2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty PVD Tech.

Trình độ chuyên môn:

 • Kỹ sư cơ khí

Gia nhập ngành dầu khí từ năm 1987, đến nay ông Vinh đã có 24 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, trong đó có 10 năm kinh nghiệm quản lý. Với nền tảng là kỹ sư cơ khí, ông đã được tín nhiệm giao trọng trách xây dựng công ty PVD Tech, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại dầu khí. Trong những năm qua PVD Tech đã phát triển mạnh mẽ các dịch vụ của mình cả về chiều sâu và chiều rộng, đồng thời đóng góp đáng kể lợi nhuận vào kết quả kinh doanh của Tổng Công ty.
Hiện ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc PV Drilling - phụ trách công tác phát triển kinh doanh và hỗ trợ dịch vụ.

Ông VŨ VĂN MINH
Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • Từ 10/1993 - 1/1996: Kỹ sư Khoan, Công ty giám sát các hợp đồng chia sản phẩm Dầu khí (PVSC).
 • Từ 02/1996 - 8/2006: Kỹ sư khoan phòng Thăm dò - Khai thác và Ban Tìm kiếm - Thăm dò, PetroVietnam.
 • Từ 09/2006 - 5/2008: Phó trưởng phòng Kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất, Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí, PetroVietnam.
 • Từ 06/2008 - 10/2008: Giám sát khoan, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC.
 • Từ 10/2008 - 12/2008: Kỹ sư điều hành khoan, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC.
 • Từ 01/2009 - 12/2009: Kỹ sư khoan chính, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC.
 • Từ 01/2010 - 6/2010: Kỹ sư khoan phụ trách, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC.
 • Từ 07/2010 - 3/2011: Trưởng Ban thành lập LD PV Drilling - Baker Hughes.
 • Từ 04/2011 đến nay : Phó Giám đốc, Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật Giếng khoan PV Drilling và Baker Hughes.
 • Từ 11/2014 đến nay : Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sỹ Kỹ thuật khoan, khai thác và công nghệ dầu khí.
Ông HỒ VŨ HẢI
Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Quá trình công tác:

 • Từ 1994 - 2001: Đội trưởng đội ứng cứu tràn dầu thuộc Xí nghiệp PTSC Offshore – đơn vị thành viên Công ty PTSC.
 • Từ 2001 - 2006: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Ứng cứu Sự cố Tràn dầu - đơn vị thành viên PV Drilling.
 • Từ 2006 - 2007: Giám đốc Xí nghiệp Khoan – đơn vị thành viên PV Drilling.
 • Từ 2007 - 2008: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Biển PVD (PVD Offshore) trực thuộc PV Drilling.
 • Từ 2008 - 2009: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, kiêm Giám đốc Công ty PVD Offshore.
 • Từ 2009 - 2011: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan.
 • Từ 2011 - 2015: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí.
 • Từ 3/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD.

  Trình độ chuyên môn:

  • Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
  Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Tel: +84-8-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-8-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
  © Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
  5,401,061Lượt truy cập