Tin tức
Từ khi chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 11/2009 đến nay, giàn PV DRILLING III đạt thành tích 9 năm liên tục không xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động và đặc biệt ...
So với Q4/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ và Hợp nhất của PV Drilling trong Q4/2018 có sự cải thiện, tăng tương ứng 23% và 52%
Báo cáo  quản trị PV Drilling năm 2018
PV Drilling cung cấp thông tin quản trị năm 2018
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
30,742,693Lượt truy cập