Tin tức
Các chính khách và chuyên gia kinh tế đều khẳng định: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Nhà nước
Tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019. Ngày 16- 17/5, tại TP Vũng Tàu, Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV ...
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí vừa ký hợp đồng với khách hàng ENI Vietnam B.V. để cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING VI cho chương trình ...
Vừa qua vào ngày 26/4/2019, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
33,834,951Lượt truy cập