Tin tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Vào ngày 08/07/2019 vừa qua, Giàn khoan PV DRILLING III đã vinh dự nhận được Biểu trưng từ Petronas - Công ty dầu khí quốc gia của Malaysia - về những thành tích xuất sắc ...
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
35,121,928Lượt truy cập