Phân tích
Bản báo cáo được tải về tại đây.
Công ty CP Chứng Khoán Thăng Long (TLS) cập nhật về tình hình hoạt động kinh doanh với những diễn biến mới, điểm nhấn đầu tư và tiềm năng phát triển của PV Drilling.   Bản báo cáo được tải về tại đây
VinaSecurities cập nhật dự báo về PVD dựa trên việc kiểm soát chi phí tốt hơn dự kiến ban đầu. Thông tin chi tiết về dự báo trong tài liệu đính kèm. Vui lòng download file tại đây
Tổng cộng 5 bài viết   Trang [1/1]  
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,873,084Lượt truy cập