Nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về phương án tái cấu trúc liên doanh BJ-PVD và liên doanh PVD-BH(07/08/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí  kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 01/8/2018/NQ-HĐQT ngày 06/8/2018 về phương án tái cấu trúc liên doanh BJ-PVD và liên doanh PVD-BH như file đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
32,564,914Lượt truy cập