Thông báo

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018(30/07/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) trân trọng công bố đến Quý cổ đông Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2018) của PV Drilling.

Đính kèm: Link

Trân trọng,
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
33,835,619Lượt truy cập