Thông báo

Quyết định HĐQT về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm TGĐ PV Drilling đồng thời ban hành Quyết định bầu chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling(12/04/2019)

Ngày 12/04/2019, HĐQT PV Drilling đã ban hành Quyết định 01/04/2019/QĐ-HĐQT miễn nhiệm ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling và ban hành Quyết định 02/04/2019/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling. Đồng thời, HĐQT cũng ban hành Quyết định 03/04/2019/QĐ-HĐQT bầu ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling kể từ ngày 12/04/2019 như file đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,871,100Lượt truy cập