Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trần Thái Thanh(08/04/2019)

PV Drilling thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,870,854Lượt truy cập