Thông báo
Tất cảThông báoNghị quyếtĐại Hội Đồng Cổ ĐôngCổ tứcKhác
Tất cả
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q3/2017, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 01/8/2017/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017 về việc thành lập chi nhánh của PV Drilling tại Malaysia như file đính kèm
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling như Biên bản họp BKS số 0910/BBH-BKS-PVD ngày 09/10/2017
PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Bán niên 2017 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Tổng cộng 220   Trang[1/44]  
1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
20,466,463Lượt truy cập