Thông báo
Tất cảThông báoNghị quyếtĐại Hội Đồng Cổ ĐôngCổ tứcKhác
Tất cả
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Bán niên 2017 Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được soát xét, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Vào ngày 24-25/01/2018, lễ kỷ niệm lần thứ 10 của sự kiện IADC Drilling HSE&T Asia Pacific Conference & Exhibition sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sự kiện này được tài trợ bởi PV Drilling, Noble Drilling và IADC South East Asia Chapter nhằm mục tiêu xác định ...
Hội đồng quản trị PV Drilling trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí trân trọng công bố đến Quý cổ đông Bản cung cấo thông tin về Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017 của PV Drilling
Tổng cộng 217   Trang[1/44]  
1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
18,331,551Lượt truy cập