Thông báo
Tất cảThông báoNghị quyếtĐại Hội Đồng Cổ ĐôngCổ tứcKhác
Tất cả
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
PV Drilling công bố Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2019, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Ngày 12/04/2019, HĐQT PV Drilling đã ban hành Quyết định 01/04/2019/QĐ-HĐQT miễn nhiệm ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling và ban hành Quyết định 02/04/2019/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling. Đồng thời, HĐQT cũng ban hành ...
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Hội đồng quản trị PV Drilling trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling
Tổng cộng 269   Trang[1/54]  
1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
33,834,769Lượt truy cập