Thông báo
Tất cảThông báoNghị quyếtĐại Hội Đồng Cổ ĐôngCổ tứcKhác
Tất cả
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát PV Drilling như Biên bản họp BKS 27/4/2018
PV Drilling kính gửi đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Q3/2017, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
1. Thông tin về cá nhân  thực hiện giao dịch: - Họ và tên cá nhân: Đỗ Đức Chiến - Quốc tịch: Việt Nam - Số CMND: 023133137, ngày cấp: 30/07/2013, nơi cấp: TP.HCM - Địa chỉ liên hệ: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1, TP.HCM - Điện thoại: 028. 3914 2012 - Chức vụ hiện nay ...
Tổng cộng 235   Trang[1/47]  
1 2 3 ...    
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
23,485,967Lượt truy cập