Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành nhà thầu khoan, cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí tin cậy và có uy tín trên thế giới.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan dầu khí hàng đầu trong khu vực, tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng bằng những dịch vụ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

Lĩnh vực hoạt động

bg

Tự hào sở hữu đội ngũ giàn khoan hiện đại

PV Drilling là một nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ giếng khoan uy tín trên thị trường.

bg

Tin tức - Sự kiện

bg

Chính sách nhân sự

Với PV Drilling, nhân lực luôn được xem là tài sản quý giá nhất của PV Drilling, là nền tảng trọng yếu giúp PV Drilling đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển hơn 18 năm qua và tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Chúng tôi đánh giá cao và luôn chào đón nhân viên làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết và tài năng. Chúng tôi đã thiết kế một chính sách nhân sự toàn diện trên cơ sở đánh giá đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân để có chiến lược đào tạo và phát triển, đãi ngộ để khơi dậy tiềm năng của từng nhân viên.

backtotop