PVD Deepwater

Giới thiệu chung

PVD Deepwater được thành lập vào tháng 7/2010 với sứ mệnh cung cấp dịch vụ khoan dầu khí nước sâu tại vùng biển Việt Nam và khu vực thông qua việc cung cấp và vận hành giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD – PV DRILLING V) nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển "KHOAN SÂU HƠN - VƯƠN XA HƠN" của PV Drilling.


Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY TNHH MTV KHOAN DẦU KHÍ NƯỚC SÂU PVD (PVD DEEPWATER) 
Ngày thành lập:  14/7/2010 
Địa chỉ trụ sở:  Lầu 3, Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại:  (+84 - 28) 35 218 866 
Fax:  (+84 - 28) 38 228 520 
Giám đốc:   Ông Nguyễn Văn Thương 

Con người luôn là nguồn lực quan trọng nhất của PVD Deepwater. PVD Deepwater đã xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả mà ở đó người lao động có cơ hội và điều kiện cần thiết để phát triển các kỹ năng và khả năng. PVD Deepwater là nơi Ban lãnh đạo luôn chú trọng nuôi dưỡng niềm đam mê của cán bộ công nhân viên và quan tâm sát sao đến việc xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp của nhân viên trong Công ty.

PVD Deepwater vận hành giàn khoan TAD – PV DRILLING V. Đây là giàn khoan được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận là dự án ứng dụng công nghệ cao dựa trên tính ưu việt của công nghệ liên quan tới thiết bị, các quy trình vận hành được xây dựng đầy đủ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và quản trị rủi ro của Tổng Công ty cũng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế kết hợp với việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin như Maximo, ERP, Simplesoft để tạo ra một hệ thống hỗ trợ công tác quản lý vận hành giàn khoan của PVD Deepwater làm việc an toàn, hiệu suất cao.

Bài viết 1
Bài viết 2

Trải qua hơn 8 năm kinh nghiệm vận hành và quản lý giàn khoan TAD, PVD Deepwater đã thiết lập được mức tồn kho tối thiểu để đảm bảo vận hành giàn an toàn và hiệu quả, với mức dự trữ an toàn tối thiểu này đã làm giảm chi phí hàng tồn kho, giảm thiểu được suy giảm chất lượng từ hàng hóa cũng như thiết bị tồn kho do dư thừa. Bên cạnh đó, việc quản lý chuỗi cung ứng và các dự án đầu tư hiệu quả không những tác động tích cực về mặt vận hành giàn khoan TAD mà còn đảm bảo tối ưu hóa chi phí hoạt động của PVD Deepwater đồng thời cũng đảm bảo được nguồn cung uy tín ổn định cũng như tính sẵn sàng khi có yêu cầu đột xuất từ sản xuất.

Cải tiến, không ngừng cải tiến cũng là phương châm chủ đạo của Công ty để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng về chất lượng và hiệu quả của dịch vụ mà Công ty cung cấp. Với hệ thống quản trị an toàn, chất lượng, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng giúp Công ty bám sát hơn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, đo lường được hiệu quả công việc và sự hài lòng của khách hàng, nhận diện được rủi ro và các mối nguy có thể tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó có thể đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khắc phục, chủ động giảm thiểu tác hại tới hoạt động quản lý vận hành giàn khoan cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc phối hợp hài hòa những yếu tố trọng yếu nêu trên trong những năm qua đã góp phần đưa hiệu suất hoạt động của giàn TAD đạt trên 96%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của các nhà thầu khoan trên thế giới. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt theo đúng mục tiêu đề ra và cho đến nay đã đạt sáu năm liên tiếp đạt zero LTI, Ban lãnh đạo công ty từng bước đưa PVD Deepwater vào lộ trình “phát triển bền vững” dựa vào dịch vụ cốt lõi là cung cấp dịch vụ khoan dầu khí nước sâu; Đồng thời, đó cũng là cách mà PVD Deepwater cam kết tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và nhà đầu tư, là con đường để Công ty trở thành đối tác uy tín, tin cậy của các nhà thầu dầu khí trong khu vực và trên thế giới.

Sau khi hoàn thành 16 giếng HPHT của dự án khoan cho BienDong POC tại 2 vùng mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh, ngày 24/9/2019 PV Drilling đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm “PV DRILLING V" với Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP). Hợp đồng đã ký có thời hạn 6 năm, với 2 lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần là 2 năm, bắt đầu từ ngày 01/04/2021 để phục vụ cho chương trình khoan của BSP tại Brunei.

Dịch vụ

backtotop