Văn phòng điều hành tại Algeria

Giới thiệu chung

Ngày thành lập: 02/03/2006
Địa chỉ: Base EuroJapan Anis Residence, Route Nationale No. 3, Lot No. 09, Hassi Messaoud, 30500 Ouargla, Algeria
Điện thoại: +213 29 746 602 / 603
Đại diện: Ông Đỗ Kim An

backtotop