Văn phòng điều hành tại Brunei

Giới thiệu chung

Ngày thành lập: 10/07/2023
Địa chỉ đăng ký:  5th Floor, Wisma Hajjah Fatimah, 22&23 Jalan Sultan, Bandar Seri Begawan, Brunei-Muara, BS8811, Brunei Darussalam
Địa chỉ: Lot 4262, Simpang 381-3, W-9 Jalan Maulana, Kuala Belait, Brunei Darussalam
Điện thoại: +673 333 6241
Đại diện: Ông Trần Xuân Kiên

backtotop