HỆ THỐNG ATSKMTCL

Kiểm tra công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại các đơn vị thành viên PV Drilling (13 - 14/5/2020)

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 và phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong hai ngày 13 - 14/5/2020, Ban An toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV Drilling đã tổ chức kiểm tra đột xuất công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại cơ sở Sản xuất trực tiếp và Căn cứ của các đơn vị thành viên và Liên doanh thuộc Tổng Công ty PV Drilling tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Căn cứ Ứng cứu Dầu tràn và cảng Hạ lưu PTSC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Đây là đợt kiểm tra không báo trước lần 2 năm 2020 của Ban An toàn Chất lượng, nhằm đánh giá khách quan sự tuân thủ các quy định về An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực duy trì và cải tiến trong công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại hầu hết các Đơn vị, góp phần đảm bảo sự tuân thủ các quy định và nâng cao ý thức về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của người lao động.Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý một số điểm chưa phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội dung: Vệ sinh công nghiệp, phân loại rác thải, An toàn thiết bị, An toàn liên quan đến trang thiết bị Ứng phó khẩn cấp và Phòng chống cháy nổ, Sự tuân thủ của người lao động về các quy định Bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. Những phát hiện này đã được trao đổi cởi mở giữa đoàn đánh giá với các cán bộ phụ trách phân xưởng và cán bộ phụ trách HSE về nguyên nhân cũng như về những hành động khắc phục.


backtotop