HỆ THỐNG ATSKMTCL

Kiểm tra công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường và công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trong 02 ngày 03 - 04/03/2020, Ban An toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV Drilling đã tổ chức kiểm tra không báo trước công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường (Unannouced HSE Walkabout) tại cơ sở Sản xuất trực tiếp và Căn cứ của các đơn vị thành viên và Liên doanh thuộc Tổng Công ty PV Drilling tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Căn cứ Ứng cứu Dầu tràn và cảng Hạ lưu PTSC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là đợt kiểm tra định kỳ của Tổng Công ty PV Drilling, nhằm đánh giá khách quan sự tuân thủ các quy định An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra ghi nhận nỗ lực duy trì và cải tiến trong công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường được duy trì tốt tại hầu hết đơn vị thành viên và Liên doanh. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý một số điểm chưa phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội dung: Sự tuân thủ của người lao động về các quy định Bảo hộ lao động trong quá trình làm việc, An toàn thiết bị và An toàn liên quan đến trang thiết bị Ứng phó khẩn cấp và Phòng chống cháy nổ.


Kiểm tra ATSKMT tại PVD Tech


Ngoài ra, Ban An toàn Chất lượng cũng kết hợp kiểm tra công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các Nhà xưởng, Căn cứ sản xuất của các Đơn vị thành viên. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hầu hết các Đơn vị đều đã triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 tuân theo các Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí và Tổng Công ty, điển hình là PVD Tech và Vietubes. Các biện pháp đã triển khai bao gồm: Đo thân nhiệt bắt buộc cho khách hàng đến công tác; Yêu cầu khách hàng kê khai thông tin y tế, đeo khẩu trang và rửa tay bằng Gel / dung dịch sát khuẩn trước khi vào Nhà xưởng, Căn cứ sản xuất; Theo dõi tình trạng sức khỏe của nhân viên hàng ngày; Tuyên truyền và cập nhật thông tin về dịch bệnh COVID-19 trong các cuộc họp an toàn, họp giao ban, qua email và bảng thông tin nội bộ.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Ban ATCL đã đề nghị các Đơn vị rà soát lại công tác triển khai thực tế tại khu vực Văn phòng, nhà xưởng của đơn vị mình và chủ động có biện pháp thích ứng, đảm bảo việc triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Tập đoàn và Tổng Công ty, cũng như phòng, chống dịch hiệu quả.


Bảng thông tin tuyên truyền về COVID-19 tại xưởng PVD Well Service

backtotop