HỆ THỐNG ATSKMTCL

Kiểm tra công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Môi trường và hội thảo nội bộ HSEQ quý IV/2019

Ngày 16/12/2019, Ban An toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV Drilling đã tổ chức kiểm tra công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường (HSE Walkabout) tại cơ sở Sản xuất trực tiếp và Căn cứ của các đơn vị thành viên và Liên doanh thuộc Tổng Công ty PV Drilling tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Căn cứ Ứng cứu Dầu tràn và cảng Hạ lưu PTSC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là đợt kiểm tra định kỳ của Tổng Công ty PV Drilling, nhằm đánh giá khách quan sự tuân thủ các quy định An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra ghi nhận nỗ lực duy trì và cải tiến trong công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường được duy trì tốt tại hầu hết đơn vị thành viên và Liên doanh. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý một số điểm chưa phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội dung: Phòng cháy Chữa cháy – Ứng phó Tình huống khẩn cấp, An toàn thiết bị, An toàn điện.

Trong cả năm 2019, ngoài việc đơn vị tự chủ động kiểm tra, Ban An toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV Drilling đã thực hiện 5 đợt kiểm tra công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại cơ sở Sản xuất trực tiếp và Căn cứ của tất cả đơn vị thành viên và Liên doanh, bao gồm 3 đợt kiểm tra không báo trước và 2 đợt kiểm tra có báo trước.

Kiểm tra ATSKMT tại PVD Tech


Ngày 17/12/2019, Ban An toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV Drilling đã tổ chức Hội thảo nội bộ về An toàn – Sức khỏe – Môi trường – Chất lượng Quý IV/2019 tại Hội trường PVD Training, thành phố Vũng Tàu, với sự tham gia của các cán bộ Phụ trách An toàn – Sức khỏe – Môi trường – Chất lượng các đơn vị. Nội dung tham luận tại Hội thảo:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Dự án chuyển đổi Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp từ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018.
- Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) Assessment.
- Phân tích kết quả Đánh giá nội bộ Tổng Công ty PV Drilling năm 2019.
- Báo cáo kết quả kiểm tra HSE Walkabout đợt 2 năm 2019 (ngày 16/12/2019).

Nội dung tham luận tại Hội thảo đã được các đại biểu tham dự thảo luận, phản biện rất nhiệt tình để cùng làm rõ vấn đề. Qua đó, Hội thảo đã mang lại thông tin hữu ích đối với các đại biểu tham dự, góp phần trong công tác cải tiến Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường – Chất lượng của Tổng Công ty PV Drilling.

Hội thảo nội bộ HSEQ quý IV/2019

backtotop