HỆ THỐNG ATSKMTCL

Kiểm tra không báo trước công tác An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường lần 1 năm 2022

Là một trong những hoạt động định kỳ của Ban ATCL trong việc duy trì tính hiệu lực của hệ thống quản lý HSEQ, kiểm tra không báo trước trong lĩnh vực An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường (HSE Un-Announced Visit) phản ánh khách quan tình hình thực tế công tác HSE tại các đơn vị. Ngoài ra, đây còn là công cụ hữu dụng giúp cho Ban Lãnh đạo đưa ra các giải pháp bảo vệ người lao động và đảm bảo môi trường làm việc an toàn.


Kiểm tra công tác HSE tại PVD Well Services


Kiểm tra công tác HSE tại PVD Tech

Trong 02 ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2022, Ban ATCL đã tổ chức kiểm tra không báo trước lần thứ nhất tại tất cả đơn vị thành viên và Liên doanh thuộc Tổng Công ty PV Drilling.  Bên cạnh nhiều ghi nhận tích cực trong việc duy trì và cải tiến công tác An toàn, vệ sinh lao động đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát triệt để và gây ra không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, thì tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại những điểm cần được cải thiện về An toàn thiết bị. Tất cả các nội dung phát hiện đã được đoàn kiểm tra trao đổi thẳng thắn với cán bộ làm công tác HSEQ cũng như người phụ trách phân xưởng, cơ sở sản xuất để cùng nhau tìm ra giải pháp khắc phục, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động.
backtotop