Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ giếng khoan uy tín trên thị trường trong nước và khu vực

Dịch vụ cung ứng nhân lực và đào tạo chuyên môn

Ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu về nhân lực khoan cho các giàn khoan hoạt động tại Việt Nam, dịch vụ cung ứng nhân lực và đào tạo chuyên môn đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực tại chỗ có đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm để làm việc trên các giàn khoan và công trình dầu khí.
01
Dịch vụ Cung cấp chuyên gia địa chất. (wellsite geologist)
02
Dịch vụ cung ứng nhân lực khoan. (Drilling manpower supply)
03
Dịch vụ Đào tạo và cấp chứng chỉ.
04
Dịch vụ cho thuê lao động.
backtotop