Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ giếng khoan uy tín trên thị trường trong nước và khu vực

Dịch vụ Kỹ thuật Giếng khoan

Dịch vụ giếng khoan là một trong những thế mạnh của PV Drilling, bên cạnh dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ truyền thống, PV Drilling cũng đã phát triển thành công các dịch vụ kỹ thuật cao. 
01
Dịch vụ Đo Karota khai thác (cased hole wireline).
02
Dịch vụ Kéo thả thiết bị trong lòng giếng (slickline).
03
Dịch vụ Đo Karota khí (mud logging).
04
Dịch vụ Thử vỉa dầu khí (well testing).
05
Dịch vụ Bắn vỉa dầu khí (Well perforation).
06
Dịch vụ cất giữ, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp dùng trong công nghiệp dầu khí.
07
Dịch vụ Kéo thả ống chống (Casing/Tubing Running Services).
08
Dịch vụ cho thuê thiết bị (Drilling Tools/Tubular Rental Services).
09
Dịch vụ làm sạch giếng Khoan (Well Bore Clean Up Services).
10
Dịch vụ cung cấp Ống chống có thể mở rộng đường kính (Expandable Liner Services).
11
Dịch vụ Khoan kiểm soát áp suất và phần mềm hỗ trợ Khoan (Managed Pressure Drilling & Software).  
12
Dịch vụ lọc dung dịch hoàn thiện giếng (Filtration Services).
13
Dịch vụ cung cấp phụ kiện ống chống (Casing Accessories Services).
14
Dịch vụ Khoan định hướng và khảo sát. 
15
Dịch vụ đo trong khi khoan.
16
Dịch vụ lấy mẫu lõi.
17
Dịch vụ đo địa vật lý giếng khoan (trừ dịch vụ đo karota khai thác). 
18
Dịch vụ cung cấp đầu treo ống chống lửng.
19
Dịch vụ cứu kẹt.
20
Dịch vụ choòng khoan.
21
Dịch vụ ép vỉa nhân tạo.
22
Dịch vụ hoàn thiện giếng thông minh.
23
Dịch vụ công nghệ khai thác mỏ.
24
Dịch vụ bơm trám xi măng.
25
Dịch vụ kích thích vỉa, thả cột ống mềm.
26
Dịch vụ hoàn thiện giếng.
27
Dịch vụ tách lọc chất rắn, xử lý cát.
28
Dịch vụ gia tăng sản lượng
29
Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa và vệ sinh đường ống.
30
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến các dịch vụ nêu trên
31
Dịch vụ quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo qui định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
32
Dịch vụ cho thuê và vận hành thiết bị đầu giếng (surface wellhead & subsea wellhead), thiết bị treo ống chống; Dịch vụ cắt ống
33
Dịch vụ cung cấp giàn nhẹ sửa giếng; hủy giếng, hủy mỏ.
34
Dịch vụ Thử vỉa giếng khoan và cho thuê các thiết bị khai thác sớm.
35
Dịch vụ gọi dòng và thẩm lượng giếng khai thác.
36
Dịch vụ lọc cát bề mặt sau nứt vỉa thủy lực.
37
Dịch vụ lấy mẫu dầu & khí giếng thăm dò và khai thác.
backtotop