Dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường

Với hơn 25 năm cung cấp dịch vụ từ khi còn là PTSC Offshore, đến nay PV Drilling tự hào trở thành thành viên của tổ chức RITAG, khẳng định năng lực và sự hội nhập trong mảng dịch vụ này.
01
Trực và ứng cứu sự cố tràn dầu đến cấp độ I/II/III.
02
Khảo sát, tư vấn và lập kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu.
03
Tổ chức các khóa học đào tạo liên quan đến dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu (IMO I, II, III, v.v…).
04
Xúc rửa két chứa dầu của các phương tiện nổi và bồn chứa dầu.
05
Khảo sát, tư vấn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
backtotop