PVD - OSI

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Liên Doanh PVD Tech – Oil States Industries (PVD – OSI) là Công ty liên doanh giữa Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Khoan Dầu Khí và Oil States Industries (Asia) Pte.Ltd theo quyết định số: 01/07/2011/NQ-HĐQT ngày 04/07/2011 và được Ban Quản lý Các khu công nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 492022000217 ngày 24/11/2011. Được Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3501990272 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 9/11/2016 trong đó PV Drilling góp 51% cổ phần và Oil States góp 49% cổ phần.


Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH PVD TECH – OIL STATES INDUSTRIES (PVD – OSI) 
Ngày thành lập:  24/11/2011 
Địa chỉ trụ sở:  Đường số 11, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Xưởng cơ khí:   Đường số 11, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại:  (+84 - 254) 3 899 199 
Fax:  (+84 - 254) 3 899 288 
Giám đốc:   Ông Nguyễn Văn Thành 

Được thành lập năm 2011, Công ty TNHH Liên doanh PVD Tech - Oil States Industries (PVD - OSI) là Công ty liên doanh giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech), đơn vị thành viên của PV Drilling và Công ty Oil States Industries (Asia) Pte., Ltd. trong đó PVD Tech đóng góp 51% vốn sở hữu.

Bài viết 1
Bài viết 2

Tháng 2/2012 Công ty PVD – OSI đã khởi công xây dựng nhà máy giai đoạn 1 trên diện tích 30000 m2 tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 9/2012 nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty liên doanh PVD - OSI là sản xuất, chế tạo, ren, tiện, sửa chữa, bảo dưỡng các loại đầu nối ống trong hoạt động khoan dầu khí.

Dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động

01. Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty liên doanh PVD – OSI là sản xuất, chế tạo ren, tiện và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các loại đầu nối ống trong khoan thăm dò và khai thác dầu khí.

- Merlin™ Connector
- Lynx™ Connector
- Leopard Connector
- Puma Connector
- Swift Connector

backtotop