Truyền Thông

Hội thảo nội bộ HSEQ lần thứ I năm 2020

Ngày 02/10/2020, Ban An toàn Chất lượng đã tổ chức Hội thảo nội bộ HSEQ lần thứ I năm 2020 tại TP. Vũng Tàu với sự tham gia của hơn 40 đại biểu đại diện cho Ban Giám đốc, các Xưởng trưởng/Trưởng căn cứ sản xuất các đơn vị thành viên và khối cán bộ HSEQ trong toàn Tổng công ty.

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị thành viên PVD Offshore, PVD Well Services, PVD Tech và PVD Logging đã trình bày các bài tham luận về thực trạng áp dụng chương trình thẻ quan sát an toàn (PVD Observation Card), những khó khăn, thuận lợi cùng các đề xuất kiến nghị để nâng cao tính hiệu lực của chương trình thẻ quan sát an toàn. Hội thảo cũng lắng nghe đại diện PVD Baker Hughes chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình thẻ quan sát an toàn (STOP Card) theo hệ thống toàn cầu của Công ty mẹ và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thu thập, xử lý, báo cáo, tổng hợp thẻ tại đơn vị.

Đại biểu PVD Tech trình bày tham luận tại Hội thảo.

Sau khi nghe đại diện Ban An toàn Chất lượng trình bày dự thảo Quy trình báo cáo quan sát PV Drilling và Quy trình họp an toàn, Hội thảo đã tập trung thảo luận, góp ý hoàn thiện hai quy trình nói trên. Các đại biểu tham dự Hội thảo đều tin rằng việc triển khai áp dụng trong thực tế các quy trình nói trên sẽ góp phần duy trì và nâng cao văn hóa an toàn đối với người lao động trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling.

backtotop