Truyền Thông

Hội thảo nội bộ về HSEQ lần I năm 2022

Ngày 19/07/2022, Hội thảo nội bộ PV Drilling HSEQ lần I năm 2022 đã được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu với sự tham gia của Ban An toàn Chất lượng Tổng Công ty, các đại biểu đại diện cho Ban Giám đốc, các Xưởng trưởng/Trưởng căn cứ sản xuất và đội ngũ cán bộ HSEQ từ các đơn vị thành viên.


Đại biểu tham dự Hội thảo HSEQ Lần I năm 2022

Tại buổi Hội thảo, đại diện Ban An toàn - Chất lượng Tổng Công ty đã trình bày Phân tích kết quả đánh giá hệ thống quản lý HSEQ PV Drilling do DNV thực hiện năm 2021.


Đại diện Ban ATCL trình bày “Phân tích Kết quả đánh giá năm 2021 do DNV thực hiện”

Kết quả Đánh giá Hệ thống quản lý HSEQ PV Drilling năm 2021 đã được Ban An toàn - Chất lượng Tổng công ty phân tích chi tiết tại buổi hội thảo như xu hướng tổng các findings của cả 3 tiêu chuẩn cũng như của từng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, so sánh findings năm 2021 với năm 2020, và các ví dụ điển hình. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về tình trạng áp dụng và tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống Quản lý HSEQ tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty, đồng thời cung cấp thông tin đầu vào cho các đơn vị xem xét cải tiến hệ thống quản lý HSEQ của đơn vị mình.

Tiếp đến, đại diện các đơn vị thành viên PVD DD và PVD Well Services đã lần lượt chia sẻ kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nội dung HSEQ trong hồ sơ dự thầu cung cấp giàn khoan cũng như các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, những thuận lợi và khó khăn, giải pháp xử lý các yêu cầu về HSEQ. Đại diện của PVD Offshore chia sẻ những lỗi vi phạm nội quy an toàn lao động thường gặp trên các giàn khoan, nguyên nhân và giải pháp. Nhiều câu hỏi và giải đáp đã được nêu ra và thảo luận nhiệt tình bởi các thành viên tham dự buổi hội thảo nhằm làm rõ mọi khía cạnh của nguyên nhân cũng như đề ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm ngăn ngừa sự tái diễn.


Các báo cáo viên trình bày và thành viên tham dự trao đổi trong hội thảo

backtotop