Truyền Thông

Kiểm tra công tác An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường tại các đơn vị thành viên PV Drilling (25 - 26/5/2022)

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động năm 2022, trong hai ngày 25 - 26/5/2022, Ban An toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV Drilling phối hợp cùng Công đoàn Tổng Công ty thực hiện kiểm tra công tác An toàn – An ninh – Vệ sinh lao động – Môi trường – Phòng chống cháy nổ tại cơ sở sản xuất trực tiếp và Căn cứ của 13 đơn vị thành viên và Liên doanh thuộc Tổng Công ty PV Drilling đang hoạt động tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Căn cứ Ứng cứu Dầu tràn và cảng Hạ lưu PTSC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Kiểm tra hiện trường tại PVD Tubulars Management


Phỏng vấn và chấm điểm tại Xí nghiệp Điều hành Khoan

Đây là đợt kiểm tra đánh giá sự tuân thủ các quy định về An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại các đơn vị theo chương trình hành động năm 2022 của Ban An toàn Chất lượng (HSE Walkabout lần 1/2022), kết hợp với việc đánh giá thi đua các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động An toàn Vệ sinh lao động theo tiêu chí do Công đoàn Tổng Công ty xác lập. Để phù hợp với nội dung kiểm tra và đánh giá, đoàn kiểm tra với sự tham gia của cán bộ chuyên trách về An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường của Ban An toàn Chất lượng và được chia thành 2 nhóm, trong đó mỗi nhóm đều có sự tham gia của thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.


Nhóm kiểm tra số 1


Nhóm kiểm tra số 2

Kết quả kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực duy trì và cải tiến trong công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại hầu hết các Đơn vị, góp phần đảm bảo sự tuân thủ các quy định và nâng cao ý thức về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của người lao động. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý một số điểm chưa phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội dung: An toàn liên quan đến trang thiết bị Ứng phó khẩn cấp và Phòng chống cháy nổ. Những phát hiện này đã được trao đổi cởi mở giữa đoàn đánh giá với các cán bộ phụ trách phân xưởng và cán bộ phụ trách HSE về nguyên nhân cũng như về những hành động khắc phục.
backtotop