Truyền Thông

PV Drilling tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2024

Sáng ngày 26/3 tại TP.HCM, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ PV Drilling nhiệm kỳ 2022-2024. 

Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) nhiệm kỳ 2022 - 2024 (HNTK) có ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KHCN PV Drilling; ông Đinh Quang Nhựt, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng KHCN PV Drilling; cùng sự hiện diện của Ban lãnh đạo Tổng công ty; lãnh đạo các Đơn vị thành viên; Trưởng các Ban/Văn phòng của PV Drilling và các thành viên Hội đồng KHCN, Ban Điều hành Quỹ Phát triển KHCN PV Drilling.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng KHCN, Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường chúc mừng Hội đồng KHCN nhiệm kỳ 2022-2024 đã hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh vô cùng khó khăn chung ở giai đoạn “khủng hoảng kép”, đồng thời phát huy tốt vai trò tư vấn cho Ban lãnh đạo PV Drilling và các đơn vị thành viên trong công tác quản lý. Theo đó, các hoạt động đầu tư, nghiên cứu, áp dụng KHCN và chuyển giao, đổi mới công nghệ trong những năm qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành giàn khoan và dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, đem lại lợi ích kinh tế lớn cho PV Drilling và các khách hàng.


Ông Nguyễn Xuân Cường - Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KHCN PV Drilling phát biểu khai mạc và kết luận tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe ông Đinh Quang Nhựt - Phó Tổng giám đốc PV Drilling, Phó Chủ tịch Hội đồng KHCN báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng KHCN PV Drilling nhiệm kỳ 2022-2024 và các định hướng Hội đồng KHCN PV Drilling trong nhiệm kỳ tiếp theo. 


Ông Đinh Quang Nhựt - Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng KHCN PV Drilling nhiệm kỳ 2022 - 2024 báo cáo tổng kết hoạt động. 

Báo cáo của ông Đinh Quang Nhựt cho thấy: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2024, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài và dự án KHCN được Hội đồng KHCN PV Drilling xem xét, đánh giá, nghiệm thu và đã góp phần tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu như đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sàn chuyên dụng phục vụ bảo dưỡng chân giàn khoan tự nâng” đã giúp Xí nghiệp Điều hành khoan chủ động trong quá trình vận hành bảo dưỡng chân giàn khoan tự nâng, tiết kiệm được đáng kể chi phí đầu tư ban đầu cũng như trong công tác vận hành, bảo dưỡng dài hạn sau này; dự án đầu tư đổi mới công nghệ “Bộ thiết bị kéo thả ống chống công nghệ cao (CTRi)” của đơn vị PVD Well Services đã đáp ứng yêu cầu an toàn và kỹ thuật ngày càng cao của thị trường dịch vụ kéo thả ống chống, đặc biệt là dịch vụ khoan bằng ống chống, nâng cao năng lực cạnh tranh, độ tin cậy và uy tín của công ty ở thị trường trong nước, giảm sự phụ thuộc vào đối tác và từng bước phát triển, mở rộng dịch vụ ra các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị cũng nghe tham luận của Ban Phát triển kinh doanh Tổng công ty về “Xu hướng chuyển dịch năng lượng và định hướng phát triển cho PV Drilling và các đơn vị thành viên”; và tham luận “Chuyển đổi số trong hoạt quản lý và vận hành giàn khoan” của Xí nghiệp Điều hành khoan. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, thiết thực của đại biểu tham dự được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng KHCN trong nhiệm kỳ tới. 

Phát biểu tổng kết, Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phát triển KHCN đối với sự phát triển của PV Drilling hơn 22 năm qua, cũng như khẳng định vai trò Hội đồng KHCN PV Drilling trong công tác tư vấn cho Ban lãnh đạo về hoạt động KHCN trong thời gian tới. Trong bối cảnh tất cả các giàn khoan của PV Drilling cung cấp dịch vụ tại thị trường nước ngoài, Hội đồng KHCN PV Drilling ở nhiệm kỳ mới cần tăng cường các hoạt động tư vấn, đào tạo để phát triển các ý tưởng thành những sáng kiến - cải tiến kỹ thuật có giá trị thiết thực, đóng góp vào thành công chung”, Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Với các động lực mới cho tăng trưởng, chắc chắn rằng, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội đồng KHCN PV Drilling sẽ có nhiều hoạt động và đóng góp hơn nữa vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh của PV Drilling với các nhà thầu khoan trong khu vực và trên thế giới. 

Bộ phận truyền thông PV Drilling
backtotop