Truyền Thông

PV Drilling nhận giải Ba - Giải thưởng VIFOTEC 2021

Vừa qua tại Hà Nội, kỹ sư Nguyễn Văn Hiếu (chủ nhiệm) và các cộng sự thuộc Công ty TNHH MTV Giếng khoan Dầu khí PVD (PVD Well Services) – đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã vinh dự nhận giải Ba Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 27 năm 2021.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học công nghệ có những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội. Năm 2021, giải VIFOTEC được trao cho 45 công trình thuộc 6 lĩnh vực với 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 14 giải Ba, 19 giải Khuyến khích. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 7 công trình được nhận giải thưởng tại Lễ trao giải này, trong đó công trình “Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiệt bị HABE (Hydraulic Extendable Bail Arm/Quang treo thuỷ lực” của PVD Well Services, đơn vị thành viên của PV Drilling được trao giải Ba VIFOTEC 2021.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Ba - Giải thưởng VIFOTEC năm 2021.

Trong hành trình 21 năm xây dựng và phát triển, công tác phát huy sáng kiến – cải tiến kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng công ty PV Drilling quan tâm phát triển, góp phần tạo ra các giải pháp hữu ích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành tích của kỹ sư Nguyễn Văn Hiếu và nhóm cộng sự PVD Well Services nhận giải Ba giải thưởng VIFOTEC năm 2021 tiếp tục minh chứng sức sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, người lao động PV Drilling.

Cup VIFOTEC.

Các thông tin chi tiết về Công trình “Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiệt bị HABE (Hydraulic Extendable Bail Arm/Quang treo thuỷ lực” của PVD Well Services, vui lòng xem tại đây:

https://www.pvdrilling.com.vn/truyen-thong/tin-pv-drilling/diem-sang-trong-cong-tac-phat-huy-sang-kien--cai-tien-ky-thuat-tai-pv-drilling

https://petrovietnam.petrotimes.vn/7-cong-trinh-dau-khi-duoc-trao-giai-vifotec-2021-669861.html

Tổ Truyền thông PV Drilling.

backtotop